Mistrzostwa LSO Diecezji Rzeszowskiej w Szachach
Aktualności , Animatorzy , Sport / 5 października 2019

Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej  w Szachach 26.10.2019 r. (sobota)   1/ CEL: Integracja ministrantów i lektorów, Wyłonienie szachowego mistrza ministrantów i lektorów diecezji rzeszowskiej, Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów, Wyłonienie uczestników Mistrzostw Polski LSO w szachach.   2/ ORGANIZATORZY: Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej Parafia pw. św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu   3/ MIEJSCE GRY: Dom Katechetyczny przy parafii św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu   4/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY: System szwajcarski, 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.   Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:  Gr. A – ministranci  – urodzeni w 2007 roku i młodsi, Gr. B – ministranci i lektorzy – urodzeni w 2006 roku i starsi.   5/ WARUNKI UCZESTNICTWA: W turnieju wziąć udział mogą jedynie ministranci i lektorzy, którzy posiadają ważną legitymację ministrancką, bądź pisemne potwierdzenie przynależności do grupy LSO wypisane przez księdza z parafii.  Opłata startowa w Mistrzostwach 5 złotych od zawodnika (Opłata płatna w dniu zawodów)   6/ ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko, data urodzenia, parafia, ewentualnie kategorię i ranking szachowy (jeśli posiada) Zgłoszenia należy kierować do dnia 23.10.2019r. (środa) na adres mailowy: matkowalski@autograf.pl; lub telefonicznie Ks. Dominik Leniart – 697 – 333 – 539.    7/ NAGRODY:   W każdej grupie wiekowej: – Za I miejsce: Tytuł Mistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,…