Mistrzostwa LSO Diecezji Rzeszowskiej w Tenisie Stołowym
Aktualności , Sport / 25 października 2019

Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach LSO w tenisie stołowym. Zawody odbędą się 23 listopada o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 25 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Rzeszowie ul. Starzyńskiego 17. W mistrzostwach mogą wziąć udział aktualni ministranci i lektorzy parafii diecezji rzeszowskiej. Przewidzianych jest III kategorie: Ministrant 2008-2012 Lektor młodszy 2004 – 2007 Lektor starszy 1999 – 2003            Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada, adres:  domileni@gmail.com,  lub tel. 697 333 539. Regulamin i zgoda dostępne na stronie www.lsorzeszow.pl  

Turniej piłki halowej
Aktualności , Sport / 14 października 2019

Zapraszamy do udziału w XXV Diecezjalnym Halowym Turnieju w piłkę nożną LSO o Puchar JE ks. Bp Jana Wątroby dla ministrantów i lektorów z roczników: 1999-2003 (lektor starszy); 2004-2007 (lektor młodszy) i 2008-2012 (ministrant). Są to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski LSO w 2020 r., które odbędą się w Elblągu. TERMINY 12 października – 31 grudnia 2019 – etap dekanalny; 20 stycznia 2020 (poniedziałek) – Finał Diecezjalny dla roczników: 2008-2012 i 1999-2003; 21 stycznia 2020 (wtorek) – Finał Diecezjalny dla roczników: 2004-2007; 1-2 maja 2020 – finał ogólnopolski KnC w Elblągu. Etap DEKANALNY Za organizację tego etapu odpowiedzialni są duszpasterze ministrantów w ramach swojego dekanatu. Czas organizacji tego etapu upływa 31 grudnia 2019 r. Za drużynę odpowiedzialny jest opiekun – ksiądz. Zwycięskie drużyny z poszczególnych dekanatów awansują do finału Diecezjalnego. FINAŁY Za organizację finałów odpowiedzialne jest Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej. Finały odbędą się na Hali Sportowej w Tyczynie – ul. Grunwaldzka 31.

Zaproszenie na czas liderów
Aktualności / 11 października 2019

Zapraszamy ministrantów i lektorów z 7 i 8 klasy SP do zaangażowania się w swoim Rejonie w II edycje Czasu Liderów. Czym jest Czas Liderów?Czas Liderów to cykl szkoleń dla młodych z Diecezji Rzeszowskiej. Przez cały rok formacyjny odbędzie się 5 sobotnich spotkań w 7 rejonach (Głogowsko- Sokołowskim, Kolbuszowskim, Rzeszowskim, Czudecko- Strzyżowskim, Ropczycko-Sędziszowskim, Jasielskim, Biecko -Gorlickim). Terminy spotkań:– 19 października– 7 grudnia– 15 luty– 21 marca– 23 maja​​Celem tego programu jest formacja osób zaangażowanych w parafię oraz wypracowanie Liderów parafialnych, którzy będą mieli podstawy do poprowadzenia grup parafialnych.​Podczas spotkań młodzież w I części będzie uczestniczyła w wykładach, których tematyka będzie dotyczyła prowadzenia grupy parafialnej, tworzenia konspektów spotkań i prac w grupach, organizacji zabaw integracyjnych itp.​II część jest formacyjna. Podczas tej części nie zabraknie czasu na modlitwę, spotkania w grupach, dyskusje.Więcej informacji na stroni internetowej duszpasterstwa młodzieży www.zbuta.rzeszow.pl  

Dekanalni moderatorzy LSO
Aktualności / 10 października 2019

Ze z Dniem 27 września,  JE Ks. Bp Jan Wątroba mianował nowych Dekanalnych Duszpasterzy LSO. Lista znajduje się w zakładce „Dekanaty”  , po kliknięciu w odpowiedni dekanat ukażą się informacje przekazywane przez moderatorów. W najbliższym czasie w zakładkach ukażą informacje m.in.  o dekanalnych turniejach w piłkę nożną oraz dekanalnym kursie lektorskim. https://lsorzeszow.pl/?page_id=1722

Błogosławieństwo animatorów LSO 2019
Aktualności , Animatorzy , Galeria / 7 października 2019

   Dni Skupienia łączące uroczystość błogosławieństwa Animatorskiego prowadzone przez Ks. Tomasza Blicharza rozpoczęły się w piątek 4 października o godz. 18. Po spożytej kolacji udaliśmy się na konferencje Ks. Tomasza. Uświadomił nam jak bardzo ważne jest błogosławieństwo i jaką odpowiedzialnością jest przyjęcie krzyża Animatorskiego. Później adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i mogliśmy przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by o 22:00 wziąć udział w Eucharystii.   Sobotni poranek rozpoczęliśmy śniadaniem po czym udaliśmy się na rozważanie Słowa Bożego wraz z ks. Prowadzącym. Był to fragment Ewangelii z ,,Kazania na Górze”. Później kolejny raz mogliśmy prosić Naszego Mistrza pod postacią chleba o to by dzięki jego łasce mogły się rozwiać wszystkie nasze lęki. Następnie mieliśmy dłuższą chwile aby się przygotować do Mszy zadbaliśmy o nasz wygląd przygotowaliśmy nasze alby.    Zaraz po tym udaliśmy się do Kościoła parafialnego w Zaczerniu. J.E. Ks. Bp Jan Wątroba pobłogosławił 54 kandydatów oraz wręczył nam krzyże zewnętrzny znak tego błogosławieństwa. Pod koniec Eucharystii podziękowaliśmy ks. Biskupowi za modlitwę nad nami i słowo skierowane do nas. Słowa podziękowania skierowaliśmy również do ks. Proboszcza Piotra Szczupaka za prowadzenie nas na początku formacji oraz za to że z życzliwością przyjmował nas do Zaczernia. Szczególne słowa wdzięczności złożyliśmy na ręce ks. Tomasza…

Mistrzostwa LSO Diecezji Rzeszowskiej w Szachach
Aktualności , Animatorzy , Sport / 5 października 2019

Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej  w Szachach 26.10.2019 r. (sobota)   1/ CEL: Integracja ministrantów i lektorów, Wyłonienie szachowego mistrza ministrantów i lektorów diecezji rzeszowskiej, Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów, Wyłonienie uczestników Mistrzostw Polski LSO w szachach.   2/ ORGANIZATORZY: Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej Parafia pw. św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu   3/ MIEJSCE GRY: Dom Katechetyczny przy parafii św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu   4/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY: System szwajcarski, 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.   Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:  Gr. A – ministranci  – urodzeni w 2007 roku i młodsi, Gr. B – ministranci i lektorzy – urodzeni w 2006 roku i starsi.   5/ WARUNKI UCZESTNICTWA: W turnieju wziąć udział mogą jedynie ministranci i lektorzy, którzy posiadają ważną legitymację ministrancką, bądź pisemne potwierdzenie przynależności do grupy LSO wypisane przez księdza z parafii.  Opłata startowa w Mistrzostwach 5 złotych od zawodnika (Opłata płatna w dniu zawodów)   6/ ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko, data urodzenia, parafia, ewentualnie kategorię i ranking szachowy (jeśli posiada) Zgłoszenia należy kierować do dnia 23.10.2019r. (środa) na adres mailowy: matkowalski@autograf.pl; lub telefonicznie Ks. Dominik Leniart – 697 – 333 – 539.    7/ NAGRODY:   W każdej grupie wiekowej: – Za I miejsce: Tytuł Mistrza Diecezji Ministrantów, puchar + dyplom,…