Zdjęcia grupowe z turnusów 2019
Aktualności , Galeria / 13 lipca 2019

Zdjęcia są publikowane za pisemną zgodą opiekunów prawnych, która była umieszczona na karcie uczestnictwa. „Wyrażamy zgodę na publikację wizerunku naszego dziecka w celu promocyjnym Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej.” Pozostałe zdjęcia z turnusów, zostaną dodane w późniejszym terminie.

Pierwszy turnus w Zaczerniu
Aktualności , Galeria / 11 lipca 2019

Nudne wakacje? Nie dla Liturgicznej Służby Ołtarza! Już 22 czerwca rozpoczął się pierwszy wakacyjny turnus. W Zaczerniu zgromadziła się ekipa 67 ministrantów, 19 animatorów, 2 kleryków i 2 księży. Od samego początku pierwszy turnus przyjął za wyznacznik by być prestiżowym. Najpierw przed Jezusem Chrystusem; zatem towarzyszyła nam postawa pełna modlitwy i pięknie sprawowanej liturgii nad czym czuwali klerycy i księża. Prestiżowość ministranckich umiejętności zapewniali animatorzy i praktykanci. Level pro w radości tworzyli wszyscy uczestnicy. Nie brakowało poważnej nauki ale i fantastycznej zabawy, m.in turniej szachów, piłki nożnej, ping-ponga, czy zawody sportowe w rzucie kaloszem na odległość 😉 pokazały jak waleczny jest duch ministrancki. Całość turnusu przebiegła w upalnym, choć pełnym pokoju i bezpieczeństwa klimacie. Wakacje wciąż trwają… nie trać okazji i zapisz się na turnus LSO. Nie pożałujesz! Zdjęcia i tekst ks. Paweł Smoleń Ostatnie wolne miejsca!

Podsumowanie I kursu animatorskiego
Aktualności , Animatorzy , Galeria / 5 marca 2019

W dniach 8-15.02.2019r. w Zaczerniu odbył się pierwszy kurs animatorski dla ministrantów od 3 klasy gimnazjum, w którym udział wzięło 74 osoby.Kurs animatorski jest bardzo ważnym elementem formacji LSO. Turnus wraz z Księdzem Moderatorem prowadziło 9 ceremoniarzy i animatorów, którzy z przyjemnością dzielili się swoją wiedzą z młodszymi kolegami.W trakcie turnusu uczestnicy poznawali głębiej tajemnicę Liturgii, oraz jej praktyczną część. Pogłębiali wiedzę na temat najważniejszych świąt w kościele, w tym szczególnie o Triduum Paschalnym. Nie zabrakło również luźniejszych punktów dnia takich jak śpiew czy też pogodne wieczorki, podczas których mogli się wspólnie bawić. Czas spędzony na turnusie był również czasem rekolekcji i duchowego zbliżania się do Boga poprzez Liturgię Godzin, adorację, spowiedź oraz konferencję księży, na których zostały przybliżone postacie m.in.: Adama, Noego, Dawida, świętych Piotra i Pawła. Uczestnicy mieli również spotkania w grupach, na których poruszali różne tematy związane z powołaniem i miłością w życiu człowieka, jak i również życiorysy patronów każdej z grupy, których wybrali dla nich animatorzy i byli to między innymi: św. Jakub, św. Florian, św. Stanisław Kostka, św. Ambroży i św. Pius X. Jednak najważniejszym punktem każdego dnia była wspólna Eucharystia. Z pewnością był to dobry czas dla wszystkich obecnych na turnusie zarówno uczestników jak i animatorów…

Weryfikacja animatorska
Aktualności , Galeria / 24 listopada 2018

W dniach 19-24 sierpnia w ośrodku rekolekcyjnym w Kotani odbyły się rekolekcje weryfikacyjne dla kandydatów na animatorów. Dla 48 chłopców był to czas podsumowania dwuletniej formacji przygotowującej do przyjęcia błogosławieństwa do posługi. Podczas weryfikacji przyszli animatorzy musieli wykazać się zdobytą wiedzą, kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie. Chłopcy uczestniczyli codziennie w Eucharystii, rozważaniu Pisma Świętego oraz katechezach, które miały im uświadomić, że poza szacunkiem do Liturgii i umiejętnością usługiwania podczas Niej bardzo istotna jest osobista relacja z Panem Bogiem. Prowadzący te rekolekcje księża przykładali dużą uwagę do służebnego wymiaru bycia animatorem, życia wartościami i świadczenia o Chrystusie. Przygotowujący się do błogosławieństwa kandydaci musieli sprostać różnym wymaganiom, a starsi koledzy – ceremoniarze dzielili się doświadczeniem i radami. Wiele cennych uwag przekazywali księża prowadzący rekolekcje: ks. Tomasz Blicharz, diecezjalny duszpasterz LSO i ks. Piotr Gnat, którzy czuwają nad formacją młodzieży od wielu lat. Musieli oni rozważyć czy kandydaci są dojrzali do przyjęcia błogosławieństwa animatorskiego i krzyża, który jest jego zewnętrznym znakiem. Niech chłopcy, którzy 28 września przyjmą błogosławieństwo, z dumą noszą krzyż animatorski oraz zawsze trwają blisko Boga w służbie Jemu i ludziom. [Krzysztof Szeniak]  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWYCH ANIMATORÓW
Aktualności , Galeria / 24 września 2016

W dniach 21-27 sierpnia 2016 r. w ośrodku rekolekcyjnym w Zaczerniu odbyły się Rekolekcje weryfikacyjne Animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym roku w Rekolekcjach uczestniczyło 42 kandydatów na animatorów krzyżowych. Rekolekcje prowadził Ks. Tomasz Blicharz i Ks. Piotr Gnat, były one przygotowaniem do przyjęcia błogosławieństwa animatorskiego. Do tego ważnego wydarzenia przygotowywaliśmy się przez dwuletnią formację duchową i liturgiczną, uczestnicząc w Dniach Skupienia i posługując na turnusach wakacyjnych. Podczas rekolekcji rozważaliśmy Pismo Święte metodą ?Lectio Divina? oraz utrwalaliśmy wiedzę liturgiczną zdobytą podczas kursu animatorskiego i Dni Skupienia.  Nie zabrakło również spotkań w grupach i wieczorków pogodnych. Centralnym punktem każdego dnia była Msza Święta. Rekolekcje były połączone z Kursem Ceremoniarza który trwał od 21-24 sierpnia. Błogosławieństwa animatorskiego udzielił nam Ks. Bp. Edward Białogłowski 10 września podczas uroczystej Eucharystii w Ogrodach Bernardyńskich. an. Michał Froń