Pomoc


PomocRegulamin stronyKontakt z administracją

Logowanie

Aby móc się zalogować do serwisu LSO Database, należy posiadać zarejestrowane konto.

Problem z logowaniem?

1) Jeżeli po próbie logowania wyświetlił się komunikat: "Niepoprawne dane logowania!", to oznacza, że użytkownik o podanym adresie mailowym oraz haśle nie istnieje w bazie.

2) Konta animatorów oraz księży są automatycznie dezaktywowane po rejestracji i wymagają aktywacji przez administratora, stąd próba logowania takiego konta może się nie udać. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na aktywację takiego konta. Powiadomienie o takiej czynności przyjdzie mailowo.


Rejestracja

Rejestracja jest tymczasowo dostępna tylko dla wąskiego kręgu Liturgicznej Służby Ołtarza, tj. animatorów oraz księży. Hasło dostępu do rejestracji dostępne jest u administratorów serwisu oraz opublikowane będzie na grupie animatorów na Facebook'u.

Od 14.12.2018 r. rejestracja będzie dostępna dla wszystkich.


Zgłoszenia siebie na turnus

Zgłoszeniu na turnus podlegają wszyscy uczestnicy turnusu. Zgłoszenia uczestnicy mogą dokonać samodzielnie za zgodą księdza z parafii.

W pierwszej kolejności należy posiadać aktywne konto w serwisie LSO Database.

Po pomyślnym zalogowaniu należy przejść do zakładki: zgłoszenia -> zgłoś siebie.

Z listy nalreży wybrać turnus, na który użytkownik chce jechać. Wybór zatwierdzić przyciskiem Potwierdź.

Po zapłaceniu zaliczki na podanu numer konta zgłoszenie będzie weryfikowane. Na mail'a użytkownika przyjdzie wówczas powiadomienie. Weryfikacja trwa zazwyczaj do 5 dni od dnia otrzymania zaliczki.


Zgłoszenia osoby trzeciej na turnus

Zgłoszeniu na turnus podlegają wszyscy uczestnicy turnusu. W przypadku kandydatów, ministrantów oraz lektorów, zgłoszenia może dokonać za nich tylko ksiądz albo animator z parafii.

W pierwszej kolejności należy posiadać aktywne konto w serwisie LSO Database jako animator lub ksiądz.

Po pomyślnym zalogowaniu należy przejść do zakładki: zgłoszenia -> zgłoś osobę trzecią.

Dalej należy postępować według wskazówek na ekranie.

Po weryfikacji zgłoszenia, na mail'a osoby zgłaszanej przyjdzie wówczas powiadomienie. Mail nie przyjdzie do osoby zgłaszającej. Weryfikacja trwa zazwyczaj do 5 dni od dnia otrzymania zaliczki.