Pomoc

Logowanie

Aby móc się zalogować do systemu LSO DataBase, należy posiadać zarejestrowane konto.
Danymi autoryzacyjnymi są adres mailowy oraz hasło.

Problem z zalogowaniem?

1) Jeżeli po próbie logowania wyświetlił się komunikat: "Błąd! Użytkownik o podanym adresie mailowym i haśle nie istnieje.", to oznacza, że użytkownik o podanym adresie mailowym oraz haśle nie istnieje w bazie.

2) Jeżeli po próbie logowania wyświetlił się komunikat: "Błąd! Konto użytkownika została dezaktywowane. Skontaktuj się z administratorem systemu.", to oznacza, że konto użytkownik jest nieaktywne. Aby móc się zalogować, administrator systemu musi je aktywować.

3) Jeżeli po próbie logowania wyświetlił się komunikat: "Błąd! Nie zweryfikowano tego konta poprzez mail'a.", to oznacza, że konto użytkownik nie zostało jeszcze aktywowane za pomocą specjalnego kodu wysyłanego na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Konta animatorów oraz księży są automatycznie dezaktywowane po rejestracji i wymagają aktywacji przez administratora, stąd próba logowania takiego konta może się nie udać. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na aktywację takiego konta. Powiadomienie o takiej czynności przyjdzie mailowo.


Rejestracja

Potrzebne dane do rejestracji: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, parafia, adres mailowy, hasło dostępu do rejestracji. Dodatkowo można podać również nieobowiązkowy numer telefonu.

Rejestracja jest dostępna tylko dla wąskiego kręgu Liturgicznej Służby Ołtarza, tj. animatorów oraz księży. Hasło dostępu do rejestracji dostępne jest u administratorów systemu.


Zgłoszenia siebie na turnus

Zgłoszeniu na turnus podlegają wszyscy uczestnicy turnusu. Zgłoszenia uczestnicy mogą dokonać samodzielnie za zgodą księdza proboszcza parafii.

Aby przystąpić do zgłoszenia należy posiadać aktywne konto w systemie LSO DataBase.

Po pomyślnym zalogowaniu należy przejść do zakładki: zgłoszenia -> zgłoś siebie.

Z listy należy wybrać turnus, a wybór zatwierdzić przyciskiem Potwierdź.

Po zapłaceniu zaliczki na podany numer konta, zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Na mail'a użytkownika przyjdzie wówczas powiadomienie. Weryfikacja trwa zazwyczaj do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaliczki.


Zgłoszenia osoby trzeciej na turnus

Zgłoszeniu na turnus podlegają wszyscy uczestnicy turnusu. W przypadku kandydatów, ministrantów, lektorów, kandydatów na animatorów zgłoszenia może dokonać za nich tylko ksiądz albo animator z parafii.

Aby przystąpić do zgłoszenia należy posiadać aktywne konto w systemie LSO DataBase jako animator lub ksiądz.

Po pomyślnym zalogowaniu należy przejść do zakładki: zgłoszenia -> zgłoś osobę trzecią.

Dalej należy postępować według wskazówek na ekranie.

Po zapłaceniu zaliczki na podany numer konta, zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Po weryfikacji zgłoszenia, na mail'a osoby zgłaszanej (uczestnika) przyjdzie powiadomienie wraz z informacjami odnośnie turnusu. Mail nie przyjdzie do osoby zgłaszającej. Weryfikacja trwa zazwyczaj do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaliczki.

Potrzebne dane do zgłoszenia osoby trzeciej na turnus: imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy (może być rodzica w przpadku młodszych ministrantów), adres zamieszkania, parafia. Można dodatkowo podać numer telefonu osoby zgłaszanej (uczestnika).


Najczęstsze problemy ze zgłaszaniem na turnus

1) Brak uprawnień do zgłoszenia osoby trzeciej.
Jeżeli uczestnik był już wcześniej zgłaszany przez inną osobę, należy skontaktować się z administratorem systemu w celu przydzielania dostępu osobie zgłaszającej do zgłoszenia danego uczestnika.
Jeżeli uczestnik jest zarejestrowany w systemie, nie ma możliwości zgłoszenia go przez inną osobę.

2) Brak miejsca na turnusie.
W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń na dany turnus, nie ma możliwości wysyłania dalszych zgłoszeń.