FERIE Z BOGIEM

6 maja 2017

Link do strony z zapisami : http://lsorzeszow.pl/lso-db/?page=login

Króluj nam Chryste!

Wstąpiliśmy w nowy rok liturgiczny więc Wszystkiego Najlepszego z tej okazji, ale to nie wszystko nowy rok liturgiczny to i nowi ludzie pełni energii i zapału, którzy posługują w parafiach i naszej diecezji.

A mianowicie chodzi o młodych ludzi, którzy przyjeżdżają na rekolekcje podczas ferii zimowych potocznie zwanych kursami lektorskimi i animatorskimi.

Ci młodzi chłopcy decydują się poświęcić tydzień swego wolnego czasu, by uczyć się jak posługiwać w swej parafii.

Chłopcy przebywający na kursie lektorskim, uczą się jak czytać Słowo Boże, w jaki sposób je przekazywać wiernym podczas Liturgii Słowa, ale oczywiście i co najważniejsze jak żyć Słowem Bożym.

Lektor jest osobą posłaną przez Kościół, do głoszenia Słowa Bożego we wspólnocie Ludu Bożego, nie tylko podczas Eucharystii jak zostało to wspomniane wyżej ale także w szkole, rodzinie, między kolegami i przyjaciółmi. Lektor to osoba, która nie pozostawia Dobrej Nowiny tylko dla siebie.

Kto może być lektorem? Hmmm, lektorem może być każdy, tylko trzeba chęci by przyjechać na rekolekcje.

Kurs animatorski jest specyficznymi jak nie specjalistycznymi rekolekcjami , podczas których przygotowuje się chłopców do posługi animatorskiej, czyli do posługi, która jest bardzo ważna, gdyż jest się odpowiedzialnym za formację młodszych ministrantów, za ich bezpieczeństwo podczas rekolekcji wakacyjnych i zimowych oraz po części rozwijanie życia parafialnego.

Są uczeni podstaw liturgii i jak prowadzić zbiórki nie w oparciu tylko o przepisy liturgiczne ale także o Pismo Święte co jest nieodłącznym elementem świętej liturgii.

Animator to osoba, która została posłana przez Kościół do posługiwania we wspólnocie parafialnej, z animowaniem życia wewnątrz wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza, integrowaniem się poprzez zabawy oraz dbanie o piękno liturgii w miarę swych kompetencji.

Animator Liturgicznej Służby Ołtarza, nigdy nie jest sam. Dlaczego? Bo ma wspólnotę, więc gdy ma problem zawsze może się do kogoś zwrócić, czego i sam doświadczyłem.

Dlatego zachęcam chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów do przyjechania na rekolekcje odbywające się w ferie zimowe, chcemy byście posługiwali w Kościele, byście żyli blisko Pana Boga, poznacie nowych ludzi, zobaczycie, że liturgię da się rozumieć i żyć Dobrą Nowiną na co dzień .

Rozpoczęcie zapisów na turnusy zimowe 15 grudnia 2018r,

na stronie www.lsorzesow.pl/lso-db

Szczęśliwego Nowego Roku Liturgicznego!

Cer.Przemysław Róg

Duszpasterstwo diecezjalne LSO przygotowuje dwa kursy: lektorski oraz animatorski. Każdy kurs odbywa się w trzech terminach. Jeden termin dla części diecezji z woj. Małopolskiego oraz 2 terminy dla diecezji z woj. Podkarpackiego. Koszt kursu to 300 zł.

WYDARZENIE KIEDY MIEJSCE
Kurs lektorsko – animatorski dla części z woj. Małopolskiego 18-24 stycznia 2019 Zaczernie
I kurs lektorski 8-14 lutego 2019 Kotań
I kurs animatorski 8-15 lutego 2019 Zaczernie
II kurs lektorski 15-21 lutego 2019 Kotań
II kurs animatorski 15-22 lutego 2019 Zaczernie


Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę 100 zł na numer konta:
71 1020 4405 0000 2602 0017 0969 – PKO Bank Polski S.A.

W tytule przelewu wpisać: TURNUS – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA (w takiej kolejności!).

Karta uczestnictwa dostępna jest w zakładce POBIERALNIA.

Proszę nie używać kart z poprzednich lat!

Brak komentarzy