POBIERALNIA

Karta uczestnictwa w zimowych kursach Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji Rzeszowskiej.

Karta uczestnictwa Ferie 2019

Karta musi być uzupełniona w całości. Uczestnik bez wypełnionej karty nie zostanie przyjęty na turnus.

Osoby wybierające się na kurs ANIMATORSKI muszą mieć napisaną pisemną opinie księdza, powinna być włożona ona w kopertę i opieczętowana pieczęcią parafialną oraz podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.

opinia