POBIERALNIA

Link do strony z zapisami : http://lsorzeszow.pl/lso-db/?page=login

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę 100 zł na numer konta:
71 1020 4405 0000 2602 0017 0969 – PKO Bank Polski S.A.
W tytule przelewu wpisać: TURNUS – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA (w takiej kolejności!).

Karta uczestnictwa w zimowych kursach Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji Rzeszowskiej.

Karta uczestnictwa Ferie 2019

Karta musi być uzupełniona w całości. Uczestnik bez wypełnionej karty nie zostanie przyjęty na turnus.

Osoby wybierające się na kurs ANIMATORSKI muszą mieć napisaną pisemną opinie księdza, powinna być włożona ona w kopertę i opieczętowana pieczęcią parafialną oraz podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.

opinia