Święte Triduum Paschalne
Aktualności , formacja / 18 kwietnia 2019

Dziś wieczorem rozpoczniemy obchód największych tajemnic w dziejach świata. Dziś wieczorem w naszych parafiach Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Ten święty czas jest szczytem całego roku liturgicznego – należy więc postarać się przeżyć go jak najlepiej i jak najlepiej do niego przygotować. Czym ono tak dokładnie jest? Są to trzy najważniejsze dni w życiu każdego chrześcijanina: Dzień Męki, Dzień Spoczynku w Grobie, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Dzień Męki rozpoczynamy od celebracji wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a trwa on przez cały Wielki Piątek. W czasie wspomnianej wyżej Mszy Świętej wspominamy trzy szczególne wydarzenia, czyli ustanowienie Eucharystii, ustanowienie kapłaństwa i wypełnienie przykazania miłości. Po tej liturgii odbywa się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy, a tam adoracja Pana Jezusa zabranego na Mękę, która nieraz trwa przez całą noc. Szczytem Wielkiego Piątku jest Liturgia na cześć Męki Pańskiej, w trakcie której wspominamy zbawczą śmierć Chrystusa na Krzyżu. Jej głównymi częściami jest odczytanie Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża, który pozostawał zasłonięty od 5 Niedzieli Wielkiego Postu. Dzień Spoczynku w Grobie trwa przez całą Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. W Wielką Sobotą, jak i w Wielki Piątek, Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Mszy…

Msza Krzyżma
Aktualności , Animatorzy / 15 kwietnia 2019

18 kwietnia 2019 r., w Wielki Czwartek, o godz. 10.00 w katedrze rzeszowskiej odbędzie się Msza Krzyżma. Podczas Mszy św. Biskup Rzeszowski pobłogosławi olej chorych i olej katechumenów oraz poświęci olej krzyżma, który jest używany m.in. podczas udzielania sakramentu chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. W Wielki Czwartek zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza na godz. 10 do katedry rzeszowskiej na Mszę Krzyżma. Podczas której zostaną odnowione przyrzeczenia ministranckie, próba przyrzeczeń odbędzie się przed Mszą Świętą. Po Eucharystii „drzwi otwarte” i możliwość spotkania w Wyższym Seminarium Duchownym dla grup LSO. Całe LSO w strojach liturgicznych.

Wielki Post
Aktualności , Animatorzy / 6 marca 2019

Wielki Post jest okresem liturgicznym, który przez pokutę, umartwienia i pracę nad sobą, jakie podejmujemy przez świadomość naszej słabości, ma nas przygotować do obchodu Świąt Paschalnych. Ważnym symbolem jest czas trwania tego okresu: nie licząc niedziel, które zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła są pamiątką Zmartwychwstania Pana i nie licują w pełni z nastrojem smutku i pokuty, okres ten liczy około 40 dni. Liczba 40 w Biblii jest symbolem oczyszczenia: 40 dni i nocy trwał potop, 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 dni Jezus pościł na pustyni. W ten święty czas wprowadza nas Środa Popielcowa. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Posypanie głów popiołem, które ma wtedy miejsce podczas Mszy Świętej, jest symbolem mającym przypomnieć nam o naszej marności i kruchości naszego życia: wymowny jest fakt, że pył, którym posypane zostaną nasze głowy, jeszcze w zeszłym roku był zieloną palmą. W Wielkim Poście używamy szat liturgicznych koloru fioletowego, który symbolizuje skruchę, pokutę, ale także nadzieję na zbawienie. W Liturgii nie słyszymy wtedy radosnego hymnu Chwała na wysokości Bogu (wyjątkiem są przypadające w Wielkim Poście dwie uroczystości: św. Józefa oraz Zwiastowania NMP) i aklamacji Alleluja, która przed głoszeniem Ewangelii podczas Mszy Świętej zastępowana jest innym śpiewem. Na znak pokuty zabronione jest…

Podsumowanie I kursu animatorskiego
Aktualności , Animatorzy , Galeria / 5 marca 2019

W dniach 8-15.02.2019r. w Zaczerniu odbył się pierwszy kurs animatorski dla ministrantów od 3 klasy gimnazjum, w którym udział wzięło 74 osoby.Kurs animatorski jest bardzo ważnym elementem formacji LSO. Turnus wraz z Księdzem Moderatorem prowadziło 9 ceremoniarzy i animatorów, którzy z przyjemnością dzielili się swoją wiedzą z młodszymi kolegami.W trakcie turnusu uczestnicy poznawali głębiej tajemnicę Liturgii, oraz jej praktyczną część. Pogłębiali wiedzę na temat najważniejszych świąt w kościele, w tym szczególnie o Triduum Paschalnym. Nie zabrakło również luźniejszych punktów dnia takich jak śpiew czy też pogodne wieczorki, podczas których mogli się wspólnie bawić. Czas spędzony na turnusie był również czasem rekolekcji i duchowego zbliżania się do Boga poprzez Liturgię Godzin, adorację, spowiedź oraz konferencję księży, na których zostały przybliżone postacie m.in.: Adama, Noego, Dawida, świętych Piotra i Pawła. Uczestnicy mieli również spotkania w grupach, na których poruszali różne tematy związane z powołaniem i miłością w życiu człowieka, jak i również życiorysy patronów każdej z grupy, których wybrali dla nich animatorzy i byli to między innymi: św. Jakub, św. Florian, św. Stanisław Kostka, św. Ambroży i św. Pius X. Jednak najważniejszym punktem każdego dnia była wspólna Eucharystia. Z pewnością był to dobry czas dla wszystkich obecnych na turnusie zarówno uczestników jak i animatorów…

Kursy zimowe – informacje
Aktualności / 4 lutego 2019

Brak wolnych miejsc na kursach zimowych. Z przykrością informujemy, iż wszystkie miejsca na wszystkich kursach zimowych są zajęte. Przypominamy ,że każdy uczestnik MUSI mieć uzupełnioną kartę uczestnictwa ,która dostępna jest na stronie LSO w zakładce Pobieralnia. Osoby wybierające się na kurs animatorski muszą też mieć opinię księdza z parafii. Uczestnicy Rekolekcji zabierają ze sobą: Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), książeczkę do nabożeństwa, różaniec, Nie zabieramy urządzeń elektronicznych takich jak: tablet, laptop itp. (opiekunowie nie odpowiadają za przywieziony sprzęt) Strój liturgiczny ( alba, komża ) Legitymację szkolną, notatnik, przybory do pisania oraz kartę uczestnictwa i Legitymację Służby Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej, którą można nabyć przy zapisie. Pościel lub śpiwór . Odpowiednie ubranie (z uwzględnieniem chłodu, strój sportowy, przybory toaletowe, buty, najlepiej dwie pary, jedne do pieszych wędrówek). Dodatkowo: instrument muzyczny. Regulaminy oraz dodatkowe informacje: http://lsorzeszow.pl/?p=897

Mistrzostwa w piłce halowej 2019 – Informacje
Aktualności , Sport / 4 lutego 2019

Mistrzostwa Diecezji w Piłce Nożnej Halowej odbędą się w PIERWSZYM TYGODNIU FERII w dniach 11-12 lutego w Hali Sportowej w Tyczynie (11 luty Ministrant i Lektor Starszy, 12 lutego Lektor Młodszy)   Ministrant (klasy 1 – 5 Szkoła podstawowa), ROCZNIK 2007 Lektor Młodszy (klasy 6 – 8 SP), ROCZNIK 2003 Lektor Starszy (od Szkoły Ponadpodstawowej do ukończenia 20 roku życia). ROCZNIK 1998 ZAPISY NA TURNIEJ U KS. TOMASZA BLICHARZA (TEL 607 821 650) do dnia 9 lutego.

Gazetka 01-2019
Bez kategorii / 4 lutego 2019

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki LSO.Poniżej można pobrać plik w lepszej rozdzielczości

Rozważanie na 4 Niedzielę zwykłą.

Kto jest powołany do przepowiadania Słowa Bożego, zostaje wybrany spośród społeczności ludzi i „poświęcony” , tzn. wybrany przez i dla Boga, przeznaczony do Jego służby. Taki człowiek bywa często osamotniony. Musi się liczyć z uporem i sprzeciwem, również ze strony własnego „ja”, dopóki nie utożsami się ze słowem, które głosi innym. Orędzie Jezusa też nie zostało przyjęte, a Jego samego odrzucono. Był osamotniony jak wszyscy prorocy przed Nim. Ale Bóg powiedział Jeremiaszowi: „Ja jestem z tobą”, podobnie i Jezus mógł powiedzieć: „Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego”. Jezus odrzucony w Nazarecie. Z chwilą, gdy Jezus zaczął publicznie występować w Galilei, historia ludzkości osiągnęła decydującą fazę. W Nazarecie Jezus przeczytawszy urywek z proroka Izajasza oświadczył: „Dziś spełniły się te słowa!” Jego współbraci ogarnęło początkowo zdziwienie, zachwyt; czuli, że zostali postawieni wobec konieczności wyboru i decyzji. W związku z tym opanowała ich niepewność. Wierzyć bowiem w Ewangelię znaczy wierzyć w osobę Jezusa. To stanowiło dla nich największą trudność. Ich decyzja musiała dotyczyć osoby Jezusa, którego znali jako jednego spośród siebie. W słowach Jezusa o wdowie z Sarepty i o Syryjczyku Naamanie ukryta jest zapowiedź: odrzucone przez Izraela orędzie Jezusa przekazane zostanie poganom. W dzisiejszej Ewangelii zawarta jest…

Dodatkowy kurs lektorski w Zaczerniu
Bez kategorii / 28 stycznia 2019

Informujemy, że listy na kursy lektorskie w Kotani są pełne i nie przyjmowane są już zgłoszenia na te kursy. Podobnie wygląda sytuacja na 1 kursie animatorskim w Zaczerniu. Na drugim kursie animatorskim w Zaczerniu pozostało 10 miejsc. Ogłaszamy, że w drugim tygodniu ferii odbędzie się dodatkowy kurs lektorski w Zaczerniu (tylko 20 miejsc) Kurs odbędzie 15-21 luty 2019r. Zapisy przez stronę wymienianą w poprzednich postach. Obowiązuje dotychczasowa karta, prosimy tylko przekreślić Kotań i wpisać Zaczernie. JEST TO DODATKOWY KURS ,WSZYSTKIE KURSY OGŁOSZONE WCZEŚNIEJ NADAL OBOWIĄZUJĄ. Zachęcamy do rezerwacji ostatnich miejsc.